۲۳/۰۳/۱۳۹۹

معرفی رودخانه کردان

رودخانه کردان یکی از مهم‌ترین رودخانه‌های استان البرز است که در حوضه آبریز ایران مرکزی و در زیرحوضه دریاچه نمک جریان دارد. فرهنگ جغرافیایی رودخانه‌های کشور […]