آرشیو برچسب های: گنجینه کتاب

محاسبه حریم کمی رودخانه به روش DSLRS به همراه دانلود دستورالعمل

دستور العمل تعیین حریم کمی رودخانه‌ها توسط دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت مدیریت منابع

5 Comments

دانلود رایگان کتاب راهنمای برنامه‌ریزی برای افزایش سواد آبی و محیط زیستی

کتاب حاضر شامل ۴ بخش عمده است. در بخش اول این کتاب به جایگاه آموزش

1 Comment